הקבוצות הנבחרות


הקבוצות היקרות שלנו, שהתחרו באתגר ה - P.I.E Challenge בשנים 2018-2019. גאים בכם!

META היא מערכת לתרגול מתמטיקה אשר פותחה על ידי צוות מתמטיקאים, פסיכולוגים, ואנשי חקר המוח. META כוללת חומרי לימוד ייחודיים אשר מדגישים הבנה מתמטית מעמיקה, חשיבה אנליטית ומשחקיות עם החומר. המערכת יוצרת מסלולי למידה אישים ומדורגים בכל נושא ונושא, והיא מותאמת לתוכנית הלימוד החדשה על פי המפמ"ר. בנוסף לתוכן מתמטי עשיר ומעמיק, לראשונה META חושפת מדדים רגשיים וקוגנטיביים כמו בטחון, חרדה, פזיזות, ומודעות עצמית, ומאפשרת אבחון מעמיק של התלמיד ופרופיל אישיותי רחב. המורה מקבל תמונת מצב מדויקת של כל תלמיד ותלמיד וכן מפה כיתתית בפריסה רחבה. למעלה מ-5 שנים של מחקר ופיתוח קדמו ליצירתה של META והיא מהווה מערכת טכנולוגית פורצת דרך.
לאתר של META
כלי שפותח על ידי מורים - עבור מורים. המערכת מותאמת לכל שלב במהלך הלימודים ולכל גישה פדגוגית של המורה כך שניתן להשתמש בו בכיתה, בבית ואף לדיון כיתתי. הכלי מתבסס על שלושה עקרונות – אינטראקציה בין המורה לתלמיד, הערכה מעצבת והנגשת חלופות ללמידה בהתאם להערכה. המורה מקבל תמונה שוטפת של מצב התלמיד והכיתה, ואפשרויות שונות להקניית החומר, בהתאם להערכה.
טיילור-אד היא פלטפורמה למורה, אשר מאפשרת הפיכת כל שיעור בכיתה לשיעור דיפרנציאלי אשר מותאם לצרכים של התלמידים השונים בכיתה. בעזרת טיילור-אד מורים יכולים למפות את דמות הלומדים השונים בכיתה שלהם בצורה הוליסטית, לחלק את התלמידים לקבוצות דינמיות ויעילות, ולהתאים אסטרטגיות הוראה ותכנים מבוססי מחקר ונתונים לצרכים של כל קבוצה. טיילור-אד מאפשרת למידה פרסונאלית וקבוצתית, ללא צורך במחשב לכל תלמיד ותוך הסתכלות על הילד כמכלול.
לאתר של TailorEd
Ann קמה במטרה לעזור לבתי ספר למקסם את הפוטנציאל של התלמידים שלהם באמצעות הוראה מותאמת אישית. ⭐הפלטפורמה מאפשרת למורה לבצע הקנייה, תרגול והערכה בצורה מקוונת, תוך קבלת תמונת מצב תמידית על מצב התלמידים. ⭐ הטכנולוגיה משמשת כמכפיל כוח למורה, ומבססת את מעמדו כמנטור של התלמידים וכמנחה של תהליך הלמידה. ⭐ הפלטפורמה מותאמת ללמידה היברידית ומהווה פתרון איכותי ללמידה מרחוק.
לאתר של Ann
FullProof מאפשרת לתלמידים לתרגל שאלות פתוחות ומורכבות במתמטיקה, מתוך ספרי הלימוד הקיימים, בדגש על בעיות הוכחה בגאומטריה (מרמת חט״ב ועד בגרות). התלמידים כותבים את כל שלבי ההוכחה בעצמם (טענות, נימוקים, משוואות ובניות עזר) בעזרת תרשים אינטראקטיבי וממשק נוח ומלוטש. התלמידים יכולים לבחור כל דרך לפתרון. המערכת בודקת באופן אוטומטי את הפתרונות ומציגה משוב מפורט על כל שלב, רמזים חכמים, אבחון של שגיאות נפוצות והמלצות מותאמות אישית להמשך הלמידה. FullProof מתאימה הן לעבודה בכיתה והן לשיעורי בית. המערכת משקפת למורים את הפעילות של התלמידים ואת הקשיים הנפוצים בכיתה, ועושה זאת באופן שוטף ומיידי וללא צורך בבדיקת שיעורים ובחנים.
לאתר של FullProof
דקה וחצי ביום. זה הזמן שמבלה המורה במערכת של ali.chat כדי שהתלמידים יקבלו באופן אוטומטי עזרה מותאמת אישית, וכדי שהמורה יקבל תמונת מצב עדכנית, מקיפה ומדויקת על מצבה של הכיתה. טיפים לשאלות ספציפיות משיעורי הבית שבהן נתקל התלמיד בקושי, חומרי עזר הקנייתיים במתמטיקה מבית Ymath לנושאים שבהם התלמיד מגלה קושי עקרוני, הכוונה אישית ללמידה לקראת מבחנים ועוד הרבה. המערכת נותנת תוכן רלוונטי, לתלמיד הרלוונטי, בזמן הרלוונטי - באופן אוטומטי כמובן. כל זאת בהתאם לפרופיל האישי של כל תלמיד ותלמיד המתייחס הן לכישורים המתמטיים והן להעדפות הלימוד של התלמידים.
פלטפורמה דיגיטלית בה ניתן לעשות אבחון ואימון של מוטיבציה ויכולות חשיבה הנדרשים ללימודי מתמטיקה. טיפוח החשיבה כולל יחידות אימון של יכולות כמו אנליזה, אינטגרציה, חשיבה לוגית, פרוצדוראלית, השוואתית ועוד. בסוף כל יחידת אימון ישנם תרגילי מתמטיקה המתאימים לה. טיפוח המוטיבציה כולל עבודה על נושאים קשורים כמו "לעבוד לפי החוקים והכללים", "עמידה באתגרים" ועוד. האימון מותאם אישית לכל תלמיד, בהתאם לאבחון. המורה יכול להתעדכן בהתקדמות של כל תלמיד לשלוח משוב ולקבל נתונים כיתתיים לפיהם הוא יכול לתכנן את צעדיו לקראת המשך הלמידה.